Kwaliteit

Om te voldoen aan de verschillende wetgevingen, behaalden wij volgende certificaten:

  • GMP (Good Manufacturing Practice) reguleert de productie en het transport van dierenvoeders (food). De kwaliteit van de dierenvoerders heeft een directe invloed op de dierlijke voedingsmiddelen voor de mens (feed). GMP registratienummer: GMP 10/12025
  • ISO 9001:2008 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement, waarmee wij de kwaliteit van onze diensten beheren. ISO 9001:2008 nummer: QS/13030
  • VLAREMA is het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van de materiaalkringlopen en afvalstoffen. Hierdoor mogen wij afvalstoffen vervoeren. OVAM nummer: 58413
  • Grondbank regelt de grondstromen - grondverzet. Grondbanknummer: 2008/0023
  • AGR – GPGS is het track and trace systeem van de Vlaamse Landmaatschappij dat verplicht bij iedere erkende mestvervoerder is geïnstalleerd. Mestbanknummer: 231040019064
  • Onverwerkt dierlijk afval van categorie 3 is onverwerkt dierlijk (slacht) afval niet bestemd voor de menselijke consumptie. Registratienummer: 58413/1-270


Veiligheid

Om de veiligheid van onze chauffeurs en uw producten te garanderen, hebben wij volgende maatregelen getroffen:

  • Interne veiligheidsadviseur (DGSA) – alle klassen uitgezonderd klassen 1 en 7: verantwoordelijke voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR)
  • Interne preventieadviseur: verantwoordelijke voor preventie en veiligheid op de werkvloer
  • Iedere chauffeur heeft zijn ADR certificaat behaald – alle klassen uitgezonderd klassen 1 en 7
  • Iedere chauffeur heeft een volledige veiligheidsuitrusting (zoals wettelijk voorgeschreven) bij zich in de vrachtwagen